công bố thông tin
Tổng hợp/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX – Báo cáo thường niên năm 2022 14/03/2023
08:51:08
HAX - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 30/01/2023
18:58:04
HAX - Báo cáo quản trị công ty năm 2022 30/01/2023
18:57:13
HAX - Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng 2022 29/07/2022
16:22:06
HAX - Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 29/07/2022
16:21:26