Những người viết nên lịch sử

GOTTLITED DAIMLER và KARL BENZ

Khi Gottlied Daimler và Karl Benz sáng tạo ra động cơ tốc độ cao và xe hơi độc lập với nhau trong những năm 1880, họ đã đặt nền móng cho sự phát triển cho loại hình vận chuyển cá nhân này. Với sự giúp đỡ của những người ủng hộ và đồng nghiệp, cả hai kỹ sư đã thực hiện những sáng tạo riêng tại công ty của mình. Benz sáng lập ra Công ty Benz & Co. vào tháng 11 năm 1890 ở Mannhein, còn Daimler thành lập ra Công ty Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) vào tháng 11 năm 1890 ở Cannstatt.


Cả 2 công ty đều muốn có thương hiệu đáng nhớ để sản phẩm của mình đặc biệt và thân thiện hơn. Lúc đầu họ chọn tên của 2 người - Benz và Daimler – tượng trưng cho sự khởi nguồn cũng như chất lượng của động cơ và xe hơi. Trong khi thương hiệu Benz & Cie. không thay đổi (do biểu tượng bánh răng được sử dụng năm 1903 được thay thế bằng vòng hoa nguyệt quế xung quanh tên Benz), sản phẩm của DMG xuất hiện dưới một tên gọi hoàn toàn mới Mercedes vào những năm đầu thế kỷ.