Nhà sản xuất ô tô dẫn đầu

 

Benz & Co. đã gặt hái doanh thu đột phá với chiếc “Velo”. Có trang bị đèn, giá thành thấp, và khoảng 1200 mẫu xe đã ra đời trong thời gian từ 1894 đến 1901. Velo được xem là dòng sản phẩm đầu tiên cùa công ty.Cuối thế kỷ 19, Benz & Co. phát triển thành một trong những công ty sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.


Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn từ năm 1899. Karl Benz trở thành Chủ tịch Hội dồng quản trị, Julius Ganß là Giám đốc Thương mại. Từ năm 1890 và 1899, số lượng sản xuất tăng từ 50 lên 430, và đạt 572 xe tại Benz vào năm 1899.