Dịch vụ xe cổ

Trung tâm dịch vụ xe cổ Mercedes‑Benz tại Fellbach, gần Stuttgart là một trong những địa điểm quan trọng nhất thế giới đối với những người đam mê và sở hữu xe cổ được sản xuất bởi Daimler, Benz, Mercedes và Mercedes‑Benz.

www.mercedes-benz.com/oldtimerservice