Câu lạc bộ Mercedes-Benz

75.000 thành viên vì một đam mê...Mercedes-Benz
 
Từ các sự kiện của xe cổ đến các cuộc thi và các đường cong tinh xảo... Mercedes-Benz luôn là sự thu hút trung tâm. Hướng cảm nhận của bạn vào một chiếc xe cổ và làm sống mãi một lịch sử có một không hai của các vị đã sáng lập ra ô tô. Chia sẻ kiến thức và niềm đam mê của bạn với thành viên của 70 câu lạc bộ Mercedes-Benz đang hoạt động chính thức trên thế giới.
www.mercedes-benz.com/clubs
 
Bạn chính là đại sứ cho thương hiệu. Các đặc tính mang tính kế thừa của Mercedes-Benz như sự khéo léo, sáng tạo và niềm đam mê đều cho chúng ta thấy được. Bạn đang là một nhân chứng sống cho giá trị thương hiệu Mercedes-Benz là sự bền bỉ, sự tin cậy và chất lượng vượt trội. Đó là những thực tế được thành viên các câu lạc bộ của chúng tôi minh chứng.