Home/News & Event/Events

Events

Lái thử và kiểm tra xe Mercedes-Benz miễn phí tại TP Vũng Tàu 30-31/05/2015

Lái thử và kiểm tra xe Mercedes-Benz miễn phí tại TP Vũng Tàu 30-31/05/2015

Chương trình Lái thử và kiểm tra xe Mercedes-Benz miễn phí tại Bình Dương

Chương trình Lái thử và kiểm tra xe Mercedes-Benz miễn phí tại Bình Dương

Haxaco chính thức khai trương showroom thứ 4 tại Hà Nội

Haxaco chính thức khai trương showroom thứ 4 tại Hà Nội